Wielowymiarowa ocena potencjału pracowniczego pozwala na zoptymalizowanie procesu rekrutacji a także umożliwia dokonywanie trafnych wyborów w zakresie ścieżek karier poszczególnych pracowników. Wszechstronność wykorzystanych metod np. zadania w grupie, casy, testy psychologiczne pozwalają zweryfikować deklarowane kompetencje i umiejętności w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych.

 

Przykładowe korzyści:

  •  uniknięcie fluktuacji kadry

  •  dopasowanie kandydata do stanowiska pracy;

  •  ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją pracowników;

  •  zaplanowanie ścieżki kariery dla pracownika;

  •  wiedza na temat kompetencji oraz czynników osobowościowych i temperamentnych

Powrót