Oferta dla instytucji

Oferujemy warsztaty i szkolenia dla instytucji takich jak Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, ośrodki zdrowia, fundacje, stowarzyszenia, placówki oświatowe i urzędy.

Tematyka, którą się głównie zajmujemy to:

  • Wsparcie merytoryczne służb pomocowych: pracowników socjalnych, wychowawców Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, asystentów rodzin, nauczycieli i wychowawców,

  • psychoedukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy,

  • profilaktyka wypalenia zawodowego,

  • propagowanie wiedzy z zakresu teorii przywiązania,

Powrót