Psychologiczna ocena funkcjonowania zespołu to forma działań skierowana przede wszystkim do menagerów zainteresowanych rozpoznaniem zasobów grupy jako całości oraz indywidualnych ról przyjmowanych w zespole przez każdego pracownika. Dzięki temu osoba zarządzająca otrzymuje wiedzę na temat mocnych stron swojego zespołu oraz poszczególnych jego członków np. kto jest najbardziej kreatywny a która z osób świetnie odnajdzie się w przygotowywaniu ofert, który z handlowców najlepiej odnajduje się w nawiązywaniu relacji, a kto w jej utrzymywaniu. W tej formie działań bazuje się na różnych rozwiązaniach m.in. testach psychologicznych, pracy warsztatowej, zadaniach grupowych.

 

Przykładowe korzyści:

  • wiedza na temat zasobów zespołu;

  • wiedza w zakresie mocnych stron pracowników;

  • możliwość urealnienia celów zespołu z ich obecnymi możliwościami;

  • identyfikacja potrzeb rekrutacyjnych w kontekście wyznaczonych celów firmy;

 

Powrót