Synergia jest projektem, który kiełkował w naszych duszach od dłuższego czasu. Zrodził się z wieloletniej przyjaźni, wspólnych ideałów, oraz potrzeby realizacji zbieżnych celów zawodowych. Od lat wierzymy, że człowiek oraz jego potencjał to niesamowita wartość sama w sobie, a także siła napędowa sukcesu.

  W swojej pracy czerpiemy z własnych doświadczeń, łączymy wiedzę kliniczną z wiedzą z zakresu psychologii pracy i organizacji. Jesteśmy psychologami, lecz przez dużą część naszego życia zawodowego związane byłyśmy z biznesem. Znamy zatem specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw oraz rozumiemy uniwersalne potrzeby pracowników i kadry kierowniczej. Bazując na wiedzy oraz na osobistym doświadczeniu z zakresu zarządzania ludźmi, pracy z klientem, szeroko pojętej sprzedaży, tworzymy zindywidualizowane warsztaty oraz szkolenia dla firm i innych organizacji.

 Istotną naszej działalności jest propagowanie wiedzy opartej o naukowy fundament, zgodnej z nurtem, w którym pracujemy, spójnej z naszym systemem wartości, dlatego niezwykle ważny jest dla nas także terapeutyczny wymiar naszej działalności. Wierzymy, że jesteśmy w stanie wspomóc ukryty w każdym zespole potencjał, tak aby poprzez efekt synergii uzyskać wyższe rezultaty niż w sytuacji, gdy jednostki działają oddzielnie.

Dlaczego Synergia ?

Powrót