Kształtowanie i rozwój kompetencji osobistych pracownika to formy zajęć grupowych w postaci zorganizowanych warsztatów i szkoleń tematycznych. W procesie tym przede wszystkim bazuje się na zasobach grupy celem kształtowania umiejętności praktycznych . Ważną częścią jest uruchomienie celowej, spontanicznej aktywności każdego członka zespołu. Taka forma nauki jest najbardziej efektywna ponieważ bazuje na osobistych doświadczeniach uczestników, ich przeżyciach i rozumieniu. Metoda warsztatowa przede wszystkim bazuje na zasobach grupy dlatego też rolą prowadzącego jest przede wszystkim koordynowanie i podsumowywanie bieżących efektów pracy. To doskonała forma zajęć zwłaszcza dla już funkcjonujących zespołów, jednak może się okazać przydatna również na etapie rekrutacji czy w procesach awansu.

 

Przykładowe korzyści:

  • wiedza i umiejętności zdobywane w procesie osobistych doświadczeń pracowników;

  • integracja wiedzy i doświadczenia;

  • możliwość jednoczesnego przeprowadzenia zajęć dla większej grupy pracowników;

  • bardzo dobra forma rozwoju dla już istniejących zespołów pracowniczych.

Powrót