Ocena psychometryczna skierowana jest do klientów indywidualnych jak i pracowników na wszystkich szczeblach kariery w organizacji. Pozwala na uzyskanie wiedzy na temat kompetencji temperamentalnych, osobowościowych, poznawczych, lub społecznych i zespołowych. Może być pomocna zarówno w rekrutacji pracowników niższego i średniego szczebla, jak i wykorzystana w procesach rozwojowych kadry zarządzającej. Analiza dokonywana jest z pomocą zróżnicowanych, trafnych i rzetelnych narzędzi do oceny psychometrycznej.

 

Przykładowe korzyści:

  • analiza kompetencji i silnych stron jednostki;

  • uzyskanie wiedzy na temat wrodzonych predyspozycji i preferencji zachowań zawodowych;

  • uzyskanie rzetelnej wiedzy użytecznej w planowaniu rozwoju osobistego i dalszej kariery zawodowej;

  • optymalizacja procesów rekrutacyjnych.

Powrót