Analiza osobowości zawodowej pracownika skierowana jest do managerów zatrudniających nowe osoby do organizacji, planujących własną ścieżkę kariery lub podległych pracowników. Umożliwia ona poznanie poziomu kompetencji osobistych, zasobów własnych oraz wzorców osobowościowych i temperamentalnych. Analiza ta określa np. sposób radzenia sobie ze stresem, kontrolę emocji, samoocenę, energię w działaniu, stopień kreatywności oraz preferowany styl myślenia i działania. Dzięki analizie osobowości zawodowej pracownika możliwy jest wzrost samoświadomości człowieka oraz optymalne dopasowanie pracownika do wymagań danego stanowiska pracy.

 

Przykładowe korzyści:

  • optymalizacja kosztów zatrudnienia poprzez dopasowanie pracownika do wymagań stanowiska pracy;

  • określenie mocnych stron pracownika;

  • usprawnienie rekrutacji wewnętrznej;

  • analiza czynników charakterologicznych pracownika w kontekście powierzonych mu zadań;

  • identyfikacja naturalnych zachowań menagera i pracownika w sytuacji pracy.

 

 

 

Powrót