Agnieszka Gűnther-Jabłońska - psycholog w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym, trener kompetencji psychospołecznych.

Jestem absolwentką dwóch kierunków studiów ukończonych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwszy z nich - inżynierski umożliwił mi wieloletni rozwój biznesowy, natomiast kolejny – psychologia, pozwolił na pracę zgodną z moimi wartościami i osobistymi przekonaniami. Edukację kontynuowałam także w Szkole Trenerów Metrum w Katowicach, a obecnie uczestniczę w całościowym szkoleniu w nurcie psychodynamicznym organizowanym przez Klinikę Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przez przeszło dziesięć lat mojej drogi zawodowej zajmowałam się  sprzedażą, zarządzaniem zespołem handlowców oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w strukturach sprzedażowych. W pewnym momencie swojego życia postanowiłam zmienić swoją drogę zawodową. Jednym z moich celów stało się stworzenie własnego projektu, w którym byłaby przestrzeń na pracę terapeutyczną, a także wykorzystanie tej wiedzy do tworzenia rozwiązań dla firm. Ten cel konsekwentnie realizuję współtworząc z Arletą firmę Synergia Centrum Szkoleń i Terapii. Doświadczenie kliniczne w pracy z dorosłymi nabywałam w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego „Bajka” w Bydgoszczy. Pracuję jako psycholog szkolny w placówkach oświatowych, prowadzę również szkolenia i konsultacje dedykowane dla pracowników socjalnych i innych przedstawicieli służb pomocowych. Prywatnie wolny czas spędzam z moimi najbliższymi, a samotne chwile najchętniej spędzam przy książkach lub na jazdach motocyklem.

Powrót